Khai trương văn Phòng ECO VIệt Nam Chi Nhánh Hà Nội