GG-02

GG-10s

GG-30s

GG-50s

GG-100s

GG-200s

GG-300s

GG-500s

Oklin’s GG02 lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, với lượng rác thải thực phẩm không quá nhiều được thải ra mỗi ngày

Dòng sản phẩm GG02 phù hợp cho Doanh nghiệp qui mô nhỏ, thiết kế tối giản của máy cho phép điều khiển hoạt động dễ dàng,  kích thước nhỏ gọn và không chiếm nhiều không gian.

Oklin’s GG10s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, với lượng rác thải thực phẩm không quá nhiều được thải ra mỗi ngày

Dòng sản phẩm GG10s phù hợp cho Doanh nghiệp qui mô nhỏ, thiết kế tối giản của máy cho phép điều khiển hoạt động dễ dàng,  kích thước nhỏ gọn và không chiếm nhiều không gian.

ỨNG DỤNG:

 • Văn phòng
 • Các nhà hàng, Quán ăn
 • Trường học qui mô nhỏ

Oklin’s GG30s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm vừa phải được thải ra mỗi ngày.

Dòng model GG30s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô vừa. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất.

ỨNG DỤNG:

 • Nhà hàng
 • Siêu thị
 • Trường học

Oklin’s GG50s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm vừa phải được thải ra mỗi ngày

Dòng model GG50s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô vừa. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất.

ỨNG DỤNG:

 • Nhà hàng
 • Siêu thị
 • Trường học

Oklin’s GG100s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm lớn được thải ra mỗi ngày.

Dòng model GG100s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô lớn. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất. Các thiết bị phụ trợ tùy chọn bao gồm Bộ mở cửa tự động và Thiết bị nâng thùng để dễ dàng đổ rác thải thực phẩm đầu vào.

ỨNG DỤNG:

 • Nhà hàng
 • Siêu thị
 • Trường học
 • Khách sạn – Resort
 • Trung tâm Thương mại

Oklin’s GG200s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm lớn được thải ra mỗi ngày

Dòng model GG200s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô lớn. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất. Hệ thống camera hồng ngoại giúp người vận hành cập nhật về quá trình ủ phân và hệ thống Thiết bị nâng thùng tích hợp cho phép đổ rác thải thực phẩm đầu vào một cách dễ dàng.

ỨNG DỤNG:

 • Khách sạn – Resort
 • Siêu thị
 • Trường Đại học
 • Nhà máy chế biến thực phẩm
 • Nhà máy phân bón
 • Sân bay

Oklin’s GG300s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm lớn được thải ra mỗi ngày

Dòng model GG300s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô lớn. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất. Hệ thống camera hồng ngoại giúp người vận hành cập nhật về quá trình ủ phân và hệ thống Thiết bị nâng thùng tích hợp cho phép đổ rác thải thực phẩm đầu vào một cách dễ dàng.

ỨNG DỤNG:

 • Khách sạn – Resort
 • Siêu thị
 • Trường Đại học
 • Nhà máy chế biến thực phẩm
 • Nhà máy phân bón
 • Sân bay

Oklin’s GG500s là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có lượng rác thải thực phẩm lớn được thải ra mỗi ngày

Dòng model GG500s phù hợp với các Doanh nghiệp qui mô lớn. Nó được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để mang lại kết quả giảm thiểu rác thải hiệu quả nhất. Hệ thống camera hồng ngoại giúp người vận hành cập nhật về quá trình ủ phân và hệ thống Thiết bị nâng thùng tích hợp cho phép đổ rác thải thực phẩm đầu vào một cách dễ dàng

ỨNG DỤNG:

 • Khách sạn – Resort
 • Siêu thị
 • Nhà máy chế biến thực phẩm
 • Nhà máy phân bón
 • Sân bay / Cảng biển
 • Doanh Trại Quân đội
phone-icon