Chi Nguyễn

Giám đốc phát triển đối tác

Kiều Nguyễn

Trường phòng chăm sóc khách hàng

Ngọc Đỗ

Giám Đốc Tài chính

Hải Nguyễn

Giám đốc Kỹ thuật

Thắng Lương

Giám đốc Kinh doanh

Quyên Mai

Giám đốc Tổ chức Sự kiện và Truyền thông

Huyền Lương

Người Sáng lập – Tổng Giám Đốc
phone-icon